Tillbaka

Nyanlända lär sig svenska med medieinriktning -Vuxenskolan och Poppius i nytt samarbete

Nu startar Studieförbundet Vuxenskolan en unik kurs i svenska för nyanlända tillsammans med Poppius journalistskola. Kursen går av stapeln varje torsdag med start den 14 april. Alla lärare är aktiva inom mediesektorn och kommer att basera kursen på diskussioner om aktuella nyheter. Kursen kommer även att innehålla samhällsintroduktion med utgångspunkt i dagsaktuella nyheter samt hur media fungerar i Sverige. – Vad är en nyhet här?

-Det är en stor vinst att lära sig svenska inom sin yrkesgrupp eller sitt specialintresse, säger Annika Estassy Lovén som är chef för Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm.

-Vi har lång erfarenhet av svenska för nybörjare. Tack vare vårt breda nätverk kan vi nu erbjuda undervisning med olika specialinriktning och i samarbete med olika aktörer.

Annicka Flovin är rektor på Poppius och berättar att de följt flyktingfrågan under hösten. Personalen och styrelsen har engagerat sig på olika sätt, bland annat har några arbetat som volontärer. Det väckte frågan vad skolan kan göra?

-Med våra kompetenta och engagerade lärare har vi möjlighet att erbjuda en helt ny typ av kurs för nyanlända, säger Annicka Flovin.

Till en början går inbjudan ut brett. Förhoppningen är att på sikt bilda grupper med till exempel journalister, bloggare och opinionsbildare.

-Vi vill göra en långsiktig insats, säger Annicka Flovin, vi provar oss fram tills vi hittar en modell som fungerar!

Kursen arrangeras av Studieförbundet Vuxenskolan och Poppius med stöd av Aftonbladet, TT Nyhetsbyrån, VLT medArboga Tidning, Bärgslagsbladet, Sala Allehanda, Fagersta-Posten, Avesta Tidning, Svenska Journalistförbundet, Mitt i, Dagens Arbete och LO Mediehus med Kommunalarbetaren, Arbetet, Sekotidningen, Fastighetsfolket och Handelsnytt.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms verksamhet för asylsökande

Under hösten 2015 startade Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm en stor verksamhet för asylsökande, dels för vuxna och dels för ensamkommande ungdomar.

250 personer deltog i nystartade cirklar i svenska och samhällskunskap under september - december. Arbetet fortsätter under 2016.

Verksamheten bedrivs på asylboenden, folkhögskolor och i Vuxenskolans egna lokaler i centrala Stockholm.

Cirklarna genomförs ofta i samarbete med Kista träff, olika föreningar eller andra aktörer.

Vuxenskolan har lång erfarenhet av att möta människor som är nya i Sverige. Vuxenskolan har dragit nytta av sitt nätverk och introducerar de asylsökande till andra verksamheter, så som Språkcaféer och föreningsverksamhet. Deltagarna får tillgång till ett kontaktnät och får möta andra utanför boendet.

 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.