Tillbaka

Satsning på kurser för personer med omfattande funktionsnedsättning

Redan inför sommaren satsar Vuxenskolan på att utöka kursutbudet för personer med omfattande funktionsnedsättning.

– Studieförbundet Vuxenskolan vill att varje individ ska ha möjlighet att ägna sig åt det just den personen gillar, säger Linda Allerth, enhetschef vid Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm och ansvarig för verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

Att ha en omfattande funktionsnedsättning innebär att ha intellektuell funktionsnedsättning kombinerat med begränsningar när det gäller till exempel rörelseförmåga, syn och hörsel.

För målgruppen erbjuder Vuxenskolan exempelvis Upplevelsemusik, Yoga, Liggande dans, Vi reser utomlands - i fantasi och sinne samt Skapa på ditt sätt.

– Vi ville hitta nya ämnen, kanske ämnen som man inte först tänker på att målgruppen faktiskt vill ha, säger Anton Ljungh, ansvarig verksamhetsutvecklare på Vuxenskolan. 

– Alternativen för den här gruppen är få, vilket också innebär att de får väldigt liten variation i sina upplevelser.

De nya kurser som Vuxenskolan planerade in under sommaren blev fullbokade på bara några dagar.

– Vi visste att det fanns ett stort intresse för aktiviteterna, men kanske inte att det var så här stort tryck, säger Anton Ljungh.

– Det visar att det var helt rätt att satsa på den här verksamheten. Vi kommer fortsätta att möta behovet och efterfrågan från deltagarna.

Ny ledare breddar utbud

I och med det nya utbudet har flera nya ledare rekryterats. En av dem är Moa Malmsten.

– Jag är Levande Verkstadspedagog och har tidigare jobbat som personal på daglig verksamhet, säger Moa Malmsten.

– Jag tycker att det ska bli spännande och roligt att jobba som cirkelledare, fortsätter Moa Malmsten.

– Vi strävar efter att kunna erbjuda bra fritidsverksamhet för alla, därför känns det viktigt att Moa Malmsten är med och breddar vårt utbud, säger Anton Ljungh, Vuxenskolan.

En rapport om hur fritiden ser ut på gruppbostäder som tas fram av Stockholm stads Idrottsförvaltning visar att personer med omfattande funktionsnedsättning deltar minst i de organiserade aktiviteter som samhället erbjuder. Rapporten presenteras den 24 augusti 2015.

 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.