Tillbaka

​Träffpunkt för ensamkommande ungdomar nystartar

Nu öppnar åter Vuxenskolans träffpunkt för ensamkommande flyktingungdomar, Kompasshuset. En plats där ungdomarna får prova olika fritidsintressen, träffa vänner och få hjälp med läxor och svenska språket.

-Vi vill att ungdomarna ska hitta sin egen väg i livet, säger Alcides Gimenez, enhetschef vid Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm.
- Att de ska få upptäcka vad man kan göra på sin fritid.

Ungdomarna är 14-18 år gamla och bor runt om i Stockholm. På Kompasshuset får de prova vitt skilda aktiviteter så som karate, dans och musikskapande. En av volontärerna gjorde en film om när de skapade poesi.

Träffpunkten är öppen en kväll i veckan och drivs av Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm. Många volontärer har engagerat sig. Verksamheten har pågått i snart ett år och totalt har ett hundratal ungdomar har deltagit. 

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.