Tillbaka

Regeringen värdesätter folkbildningens integrationsfrämjande insatser

Regeringen har föreslagit en ökning av anslaget till studieförbundens verksamhet för asylsökande med 75 miljoner kronor.

-Det är positivt att regeringen ser folkbildningens kompetens och föreslår utökade medel för fortsatt verksamhet, säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

Redan i augusti kom Studieförbundet Vuxenskolan i Stockholm igång med angelägen verksamhet för asylsökande och ensamkommande ungdomar. Tack vare lång erfarenhet och stort nätverk kunde startsträckan hållas kort. Idag är verksamheten omfattande och bedrivs både i egen regi och i samverkan med andra parter så som Kista träff, olika föreningar samt volontärer.

Vuxenskolans erfarenhet inom integrationsområdet vilar bland annat på ett mångårigt samarbete med över 100 internationella kulturföreningar samt en bred ungdomsverksamhet i Stockholms förortsområden.

-Folkbildningen är en viktig aktör nu när många asylsökanden behöver såväl börja lära sig svenska som få en introduktion i det svenska samhället, säger Annika Estassy Lovén. Vi är mycket glada över det förtroendet som beslutsfattarna visar oss och vår verksamhet.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.