Tillbaka

Rundabordssamtal om läsfrämjande

På fredagsmorgonen samlades ett 20-tal personer för att samtala om läsning.

- Det var otroligt givande att få utbyta tankar med andra läsfrämjare, säger Annika Estassy Lovén, chef på Studieförbundet Vuxenskolan, Stockholm.

Med brinnande läsintresse som gemensam nämnare samlades inbjudna författare, förläggare, politiker och en bibliotekarie för ett rundabordssamtal på SV Stockholm. Idén är avdelningens egen och det var första gången ett SV Samtal hölls. Tanken är att i folkbildande anda vidga perspektiv, hitta nya kunskaper och tankegångar i en fördjupande dialog om samhällsaktuella ämnen. Den här dagen var temat läsfrämjande och tidpunkten arla morgon.

SV Stockholms chef, Annika Estassy Lovén, var samtalsledare och samtalet tog avstamp i korta föreläsningar med olika perspektiv, läsning för hjärna och hjärta. Författaren och journalisten Tomas Dalström berättade först om läs- och skrivprocessen i hjärnan och vad som händer när vi multitaskar.

- Många unga tycks tro att deras hjärnor fungerar annorlunda, att de revolutionerat läsförmågan genom att använda ny teknik och multitaska, men så är det inte. Vi har alla fortfarande samma hjärnkapacitet som för 40 000 år sedan, sa Tomas Dalström. 

Bibliotekarien Jenny Lind arbetar på Kulturhuset i Stockholm och har en populär frågespalt i DN. Hon berättade om vikten av ”Läsning som verktyg i konsten att vara ifred”.

- Det bullrar om läsningen, sa hon med eftertryck. Vi lever i ett samhälle som ständigt står på full volym. Det har också präglat biblioteksmiljöerna. Tänk om biblioteket kunde få vara en plats där det är lugnt och tyst - vilket är särskilt viktigt för att kunna koncentrera sig om man har svårt att läsa!

Kulturborgarrådet Roger Mogert (S) tycker att det ska finnas tysta platser på biblioteket, men också utrymme för att uttrycka lust och glädje och ge plats för samtal:

- Det är via samtal man når alla de som inte läser. Det är viktigt att se potentialen i civilsamhället när det gäller att öka läsande. Som här via folkbildningen, stora organisationer och hela folkrörelsen. 

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.