Tillbaka

Sekulär värdegrund i kurs för asylsökande – info om kvinnojourer mm ingår

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder nyanlända kurser i Vardagssvenska och Svenska från dag ett med samhällsintroduktion. Möjlighet finns att genomföra kursen med uttalad sekulär värdegrund.

Sedan hösten 2015 har Vuxenskolan genomfört kurser för över 1 000 asylsökande i Stockholm.

– Behovet har varit jättestort, säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.
– Tack vare vårt nätverk kom vi snabbt igång med kurserna.

En av samarbetsparterna är föreningen "Francisco Ferrer i Guardia”*. Kurserna har då en uttalad sekulär värdegrund. Alla som vill får anmäla sig men målgruppen är i huvudsak sekulära nyanlända. Dessa kurser genomförs på Södermalm. Kursämnena är svenska och samhällsintroduktion, men vid träffarna får man också information om kvinnojourer och hur man kan få skydd om man blir misshandlad av sin partner. Man får också information om hur man kan hitta nätverk, få stöd och legal hjälp om man vill komma ut som homosexuell eller skilja sig.

– För den som är sekulär kan det vara svårt att hitta nätverk och sammanhang efter ankomsten till Sverige. Kursen vi erbjuder kan vara en värdefull hjälp, säger Annika Estassy Lovén.

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm deltar vid Migrationsverkets mässa för asylsökande i Tensta Träff, måndagen den 12 december k 13.00 - 16.00 (Hagstråket 13, 163 63 Spånga).

 

*Föreningen har tagit sitt namn efter Francisco Ferrer i Guardia, 1859-1909, en katalansk tänkare som grundade ”la Escuela Moderna”, bl a inspirerad av Rousseau. Avrättades vid oroligheterna i Katalonien 1909.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk

Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm

stockholm@sv.se

www.sv.se/stockholm

Studieförbundet Vuxenskolan är ett av 10 studieförbund. Vuxenskolan är det studieförbund som finns på flest orter i Sverige. Vi har ett brett utbud av kurser som är öppna för allmänheten. Vi har också en omfattande kursverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt samarbete med flera hundra organisationer. Varav drygt 100 internationella kulturföreningar.

Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.