Tillbaka

Tillgänglighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning & Fokus på invandrarkvinnan i arbetslivet

Pressmeddelande Stockholm 2014-09-04

Två panelsamtal med Stockholmspolitiker den 4 september.

Den 4 september arrangerar Studieförbundet Vuxenskolan två panelsamtal med Stockholmspolitiker.

- I vårt arbete möter vi dagligen personer vars levnadsvillkor sällan syns i den allmänna debatten, säger Annika Estassy Lovén, chef för Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm.

- För att lyfta dessa viktiga frågor bjuder vi nu in Stockholmspolitikerna till samtal och debatt, fortsätter Annika Estassy Lovén. Vi vill erbjuda en mötesplats där alla får chans att komma till tals och träffa sina politiska företrädare. Oavsett bakgrund och förutsättningar.

Debatterna arrangeras i samarbete med IFFI (Internationella föreningen för invandrarkvinnor) och FUB Stockholm(Intresseorganisation för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning). Alla är välkomna att ställa frågor och delta i diskussionen. De genomförs den 4 september på Norrtullsgatan 45 respektive Eriksbergsgatan 8B.

Paneldebatt 1 - Fokus på invandrarkvinnan i arbetslivet

Hur kan invandrarkvinnor bättre etableras på arbetsmarknaden? Hur kan invandrarkvinnor bli självförsörjande i större utsträckning?

Panel:

Gulan Avci (Fp)
Mehmet Kaplan (MP)
Arba Kokalari (M)
Ann-Margarethe Livh (V)
Kristian Ljungblad (C)
Sofia Modigh (KD)
Roger Mogert (S)

Moderator: Sara Abdollahi, journalist

Torsdag 4 september kl 14.00 Fri entré Norrtullsgatan 45, NB I samarbete med IFFI

Paneldebatt 2 - Tillgänglighet för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Hur ser de olika partierna på tillgänglighet? Finns det allvar bakom de fina orden att alla ska kunna vara delaktiga i samhället?

Panel:

Karin Gustafsson (S)
Clara Lindblom (V)
Christina Linderholm (C)
Sofia Modigh (KD)
Ole-Jörgen Persson (M)
Anne-Lie Elfvén (FP)
Ylva Wahlström (MP)

Moderator: Per Lodenius, riksdagsledamot

Torsdag 4 september kl 18.30 Fri entré Eriksbergsgatan 8 B
I samarbete med FUB Stockholm

För mer information, kontakta:

Linda Allerth
Enhetschef Funktionsnedsättning
070-522 11 40

Christina Ihrén
Verksamhetsutvecklare Organisation
070-968 84 64

Annika Estassy Lovén
Chef Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm
073-331 17 32

Klicka här för att ladda hem som pdf