På Egna Ben - danscoacher med funktionsnedsättning

Med stöd från Arvsfonden har Studieförbundet Vuxenskolan i uppdrag att erbjuda dansaktiviteter till personer med intellektuell funktionsnedsättning samt utbilda danscoacher ur målgruppen.

Vi arrangerar dansworkshops, dansjam och olika dansevenemang.

Kontakt:

Projektsamordnare: Cecilia Tzaou, cecilia.tzaou@sv.se

Konstnärlig ledare: Yolanda Alonso Bothén, yolanda.alonso.bothen@sv.se 

facebook.com/danspaegnaben

instagram.com/paegnaben