Diverse

Cirkelledarens roll och uppgift  

I en studiecirkel lär man tillsammans. Gruppen formulerar målen gemensamt och bestämmer arbetssätt. Din roll är att leda och samordna arbetet och se till att alla deltagare är med och bidrar. Cirkelledaren ansvarar för 

  

  • planera studiecirkeln tillsammans  
  • förbereda första sammankomsten 
  • skapa en bra lärmiljö i cirkeln 
  • närvarolistan
  • information till deltagarna 
  • hålla kontakten med SVs personal