Försäkringar

Olycksfallsförsäkring på Studieförbundet Vuxenskolan 

Du är försäkrad om du deltar på en aktivitet som Studieförbundet Vuxenskolan arrangerar. Det kan exempelvis vara som deltagare i en studiecirkel eller som besökare av ett öppet arrangemang. Du är även försäkrad om du är styrelseledamot och deltar i ett möte eller om du besöker en konferens.  
Det finns några undantag om ni utövar idrott eller har utländska besökare. 

Försäkringen täcker även olyckor som sker när du färdas till och från arrangemanget. 

 

Vi är försäkrade hos företaget Svedea. 

Har du skadat dig? 

  1. Anmäl skadan till Svedea: Telefon0771 160 199, E-postskador@svedea.se 
  2. Ange vårt försäkringsnummer 2095857
  3. Meddela Svedea vem som är din kontaktperson på Studieförbundet Vuxenskolan. 

Vill du veta mer detaljer eller har du en fråga? 

Kontakta din lokala avdelning på Studieförbundet Vuxenskolan. Du når oss enklast på mail: abc@sv.se