E-lönebesked via Swedbank

Från och med 25 april 2019 skickas lönespecifikationer från studieförbundet vuxenskolan ut som E-lönebesked via Swedbank.

Förändringen genomförs som en kvalitetssäkring för att lönespecifikationerna ska skickas till anställda på ett säkert och tillgängligt sätt. Hanteringen uppfyller kraven för GDPR.

Så här fungerar E-lönebesked:

  • Alla anställda, oavsett personlig banktillhörighetfår sin lönespecifikation elektroniskt via swedbanks portal www.swedbank.se/edokument . Inloggning sker med e-legitimation.
  • Lönespecifikationerna ligger kvar i swedbanks portal i 18 månader och fins tillgängliga även efter att anställningen avslutats.
  • Annstälda som har lönekontoi Swedbank eller Nordea, kan efter första E-lönebeskedet logga in i sin internetbank och ange att lönespecifikationen ska laddas upp direkt i internetbanken.
  • Anställda som inte kan ha elektronisk lönespecifikation anmäler detta till lon@sv.se. Även om lönespecifikationen skickas med post så fins den också i swedbanks portal.
  • Ungdommar under 18 år  måste få lönespescifikation via post.