Dansverkets villkor

PROVA PÅ
I alla våra grupper får man prova gratis första lektionen. Om man efter första lektionen vill avanmäla sig måste avanmälan var oss tillhanda INNAN andra lektionstillfället. Om avanmälan görs senare debiteras hela kursbeloppet.

SKADAD/LÅNGTIDSSJUK
Varaktigt studiehinder. Om du måste återta din anmälan eller avbryta cirkeln p g a varaktigt studiehinder som sjukdom (styrkt av läkarintyg) eller avflyttning från orten, betalar du för de sammankomster som ägt rum samt en administrationsavgift på 150 kr.

FÖRSÄKRING
Alla anmälda deltagare (med namn och personnummer) är försäkrade mot olycksfall vid resa till och från samt under kursen.
Kallelse till cirkel-/arrangemangsstart får du via posten eller – i brådskande fall – per telefon. Angivna startdagar är preliminära.

REGISTRERING AV PERSONNUMMER
Som deltagare hos oss registreras du i ett internt dataregister enligt GDPR.
Vi ber alla våra deltagare om personnummer. Anledningen till detta är dels att Folkbildningsrådet vill kunna ta fram statistik beträffande våra deltagares ålder och kön, dels vill vi säkert kunna identifiera deltagare i vår verksamhet som stöds av skattemedel och som dessutom omfattas av våra försäkringar.

RABATTER
Eventuella rabatter kan ej kombineras.