Asyl i Järfälla

Asyl i Järfälla är en skola/kurs för dig som är asylsökande.

Du lär dig förstå och prata svensk.
Du får information om Järfälla och Sverige.
Du får information om hur du söker ett arbete i Järfälla.

Du ska ha fyllt 18 år,
vara asylsökande och bo i Järfälla.
Allt är gratis.

Kom till
ABF, Kvarnvägen 6, Järfälla
Måndag 26 februari, kl 09.00
Måndag 26 mars, kl 09.00
Måndag 23 april, kl 09.00
Måndag 21 maj, kl 09.00


Vill du veta mer mejla till integration@jarfalla.se
eller besök www.jarfalla.se/integration

Asyl i Järfälla är ett samarbete mellan Järfälla kommun, ABF och oss på SV Stockholms län.

 

Asyl i Järfälla