SV i Stockholms län

I menyn till vänster hittar du kontaktinformation, kartor samt länkar till våra kanaler i sociala medier.


Studieförbundet Vuxenskolan är ett av Sveriges största studieförbund. 

Vårt mål är att ge människor möjlighet att utvecklas genom att erbjuda kreativa mötesplatser som studiecirklar, kulturarrangemang och föreläsningar.

Vi har ett brett programutbud och arbetar kontinuerligt med att nå ut till nya målgrupper, bland annat genom att samarbeta med andra föreningar och organisationer. Vi har också en omfattande verksamhet som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar, deras anhöriga och personal.

Studieförbundet Vuxenskolan är en självständig organisation som bildades år 1967. Grundorganisationerna är Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

 

SV hävdar alla människors lika värde och rättigheter.

Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön.

SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin.

SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa.

SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Vår vision förverkligar vi genom att erbjuda kreativa mötesplatser som ger människor möjligheter till kunskap, reflektion, bildning och samhällsengagemang. Dels för den enskilda människan och dels för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.