Anmälningsvillkor

Anmälan sker via SVs hemsida, telefon eller genom personligt besök på SVs expedition. Observera att vi inte regelmässigt skickar bekräftelse på att vi mottagit din anmälan. Vi skickar dig en kallelse före kursstart. SV förbehåller sig rätten att ställa in en kurs före start om vi inte har tillräckligt många deltagare. Du har då rätt att återfå betald kursavgift.

Gratis kurser för dig med funktionsnedsättning • Alla kurser är gratis för dig med funktionsnedsättning, förutsatt att detta meddelas vid anmälan. Observera att vi tar ut en avgift á 1 000 kr om du anmäler dig men inte deltar i arrangemanget. Avanmälan ska ske senast en vecka innan kursstart.

Ångerrätt • Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss skriftligt inom 14 dagar efter det att du fått bekräftat att du har en plats reserverad. Om kursen har startat och du har deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Avbokning – Avanmälan • Förutom ångerrätten ovan är anmälan bindande. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan kursen startat tar vi ut en administrationsavgift på 10% av deltagaravgiften, dock lägst 500 kr. Sker avanmälan veckan innan kursstart tar vi ut halva kursavgiften och om kursen har startat tar vi ut full kursavgift. Avanmäler du dig eller avbryter kursen pga sjukdom eller avflyttning från orten återbetalas del av kursavgiften mot intyg. Ej avbokade biljetter debiteras.

Studietimmar • En studietimme är 45 minuter.

Reklamation • Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler. 

Rabatter • Eventuella rabatter kan ej kombineras.

Deltagaravgift • Deltagaravgiften skall vara betald till cirkelns/kursens start eller enligt de betalningsvillkor som finns angivna på inbetalningskort/fakturan. För avgifter som överstiger 800 kr kan vi erbjuda delbetalning. Detta ska överenskommas vid anmälan. Vid påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.

Litteratur och arbetsmaterial ingår inte i deltagaravgiften om inget annat anges.

Försäkring • Deltagare i SVs verksamhet är olycksfallsförsäkrade under studietiden, samt vid resa till och från studielokalen.

Studielokaler • Kontrollera noga vilken lokal din kurs är förlagd till. Information hittar du på din kallelse.

Intyg • Intyg kan erhållas kostnadsfritt i anslutning till avslutad kurs. Minst 70% närvaro erfordras.

Administration av personuppgifter (PuL) • Vi dataregistrerar dina personuppgifter samt till vilken studiecirkel du anmält dig. Dessa uppgifter kan Studieförbundet Vuxenskolan även komma att använda för utskick av information om verksamhet. Om du motsätter dig sådan användning av dina personuppgifter, vänligen meddela oss. (Som deltagare har du rätt att kostnadsfritt ta del av den information som finns om dig genom  att skriftligt begära uppgifter från oss.)

Kontakta oss

E-mail: abc@sv.se

Telefonväxel: 08-120 55 100

Till toppen