Dans

Aldrig dansat?

För dig som aldrig har fått möjligheten till att dansa tidigare eller inte vågat testa har du nu chansen! Vi kommer under två dagar ge en härlig försmak av dans i alla dess former och stilar. Förutom att få testa på flera dansstilar för att se vilken du gillar mest kommer vi även göra roliga övningar med fokus på gruppen och att våga ta plats.

Nivå/ Förkunskaper
Du behöver inte ha några förkunskaper, enbart viljan att lära dig nytt!

Ålder
12-13 år

Du lär dig
• Kroppsmedvetenhet och Koordination
• Musikalitet
• Uttryck: att förmedla känslor via rörelse
• Grunder i flera dansstilar
• Kreativitet och eget skapande: att skapa egna rörelser

Dag och tid
Torsdag-fredag kl 9.30-12.30

Covid-19 restriktioner
Vi följer Folkhälsomyndigheten och kommuners restriktioner samtidigt som vi värnar om våra deltagares behov av möte, rörelse samt utveckling. Alla våra kurser genomgår Folkhälsomyndighetens riskbedömning för att säkerställa din och vår personals säkerhet och hälsa.

Kursledare
Helin Lindqvist

Höstlovkursen är finansierad av Ekerö kommun och är gratis att delta på! Vi bjuder på frukt och festis som mellis.

För mer information kontakta sara.grandegard@sv.se