Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

I denna grupp pratar vi om hur det är att vara anhörig till en närstående med psykossjukdom.
Vad kan vi göra för att underlätta vår vardag och vad kan vi göra för oss själva så även vi mår bra?
Studiecirkeln kan vara som ett stöd till anhöriga utifrån er behov av stöd och hjälp.

Vi provar olika verktyg som skrivande, mindfullness, träffar sakkunniga och mer.
Vi formar tillsammans studiecirkelns innehåll.

Gruppen passar alla över 18 år.

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten.
Denna kurs är gratis och i samverkan med Botkyrka anhörigkonsulenter.

För mer information kontakta vår växel på 08-120 55 100