Beteendevetenskap, Funktionsnedsättning

Barn som bråkar kan vara svåra att hantera eftersom upprörda känslor smittar av sig.
Risken är stor att du själv blir lika arg som ditt barn.

Med denna studiecirkel vill vi utgå från boken "barn som bråkar" och diskuterar olika konflikter i familjesituationer som boken beskriver.
Här finns praktiska handlingsalternativ med lågaffektivt bemötande.

Författarna visar att beteenden som av vuxenvärlden uppfattas som ”problematiska” ofta är barnens logiska lösning på den situation de befinner sig i.
Situationer med för högt ställda krav gör de flesta människor oroliga och stressade.
Barn behöver ibland anpassade eller minskade krav på sig för att undvika ett sammanbrott.

Ta reda på vem som egentligen har problemet, justera förväntningarna på vad barnet klarar av och öva på att hålla dig lugn, är några av råden i denna konkreta och engagerande bok.

Dag och tid
Eftermiddagar 1 dag i veckan.
Start: Studiecirkeln startar vid tillräckligt många anmälda deltagare
Adress: Gymnaisetorget 1, Huddinge

Bra att veta
Du måste anmäla dig genom hemsidan eller
ringa oss 08-120 55 100.

Vi skickar kallelse innan kursen startar.
Fyll i telefonnummer och
mail så vi kan nå er.

I samarbete med Huddinge anhörigstöd

För mer information kontakta vår växel på 08-120 55 100