Dans

EN DANSKURS DÄR FANTASI OCH GLÄDJE ÄR LEDANDE
På barndanslektionerna är det mycket dansglädje. Vi tränar kropps- och rumsuppfattning, smidighet samt koordinationsförmåga. Musik och rytmlekar lockar till rörelse och tränar taktsinnet. Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar, allt från hiphop till balett. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.

Lektionsupplägg
• Samling
• Uppvärmning
• Rörelselekar, övningar, improvisation
• Avslappning och stretch

Du tränar
• Kroppsmedvetenhet och motorik
• Musikalitet
• Tekniska grunder: placering, snurrar, hopp, balanser, armrörelser
• Improvisation: att skapa rörelser i stunden
• Kreativitet: att låta fantasin leda och skapa egna rörelser

Nivå/Förkunskaper
Inga.

VÄLKOMSTRABATT 20%
För alla nya deltagare hos Dansverket Botkyrka har vi nu en rabatt på 20% för respektive kurs man anmäler sig till. Ange VÄLKOMSTRABATT I meddelande vid anmälan.

Har ni frågor? Ring eller maila Verksamhetsansvarig:
Karin Johansson Dansverket Botkyrka/ Södertälje 073- 525 26 89/ karin.johansson@sv.se