Dans

EN DANSKURS DÄR DANTASI OCH GLÄDJE ÄR LEDANDE
På barndanslektionerna är det mycket dansglädje. Vi tränar kropps- och rumsuppfattning, smidighet samt koordinationsförmåga. Musik och rytmlekar lockar till rörelse och tränar taktsinnet. Undervisningen sker till olika musikstilar och ger inblick i ett flertal dansstilar, allt från hiphop till balett. Dansstegen anpassas efter barnets motoriska förmåga.

Lektionsupplägg
• Samling
• Uppvärmning
• Rörelselekar, övningar, improvisation
• Avslappning och stretch

Du tränar
• Kroppsmedvetenhet och motorik
• Musikalitet
• Tekniska grunder: placering, snurrar, hopp, balanser, armrörelser
• Improvisation: att skapa rörelser i stunden
• Kreativitet: att låta fantasin leda och skapa egna rörelser

Nivå/Förkunskaper
Inga.

Bra att veta
Kom och prova på en gång kostnadsfritt, men anmäl dig först!
Vi skickar kallelse/faktura ca 2 veckor innan kursstart.
Ev. inställd lektion meddelas via sms.

Har ni frågor? Ring eller maila Verksamhetsansvarig:
Karin Johansson Dansverket Botkyrka/ Södertälje 073- 525 26 89/ karin.johansson@sv.se