Djur, natur & miljö

Följ med på bisafari!

Du som är nyfiken på biodling har nu chansen att besöka ett bisamhälle och lära dig honungens väg från blomman till burken.

Vi börjar med att gå igenom hur ett bisamhälle fungerar. Hur det är uppbyggt, vilka individer det består av samt vilka arbetsuppgifter de utför i och utanför kupan. Sedan hälsar vi på i en bikupa där vi tittar på olika ramar med honung, larver och pollen. Vi kommer att se arbetsbin och drönare och har vi tur visar även drottningen upp sig!

Vi avslutar med fika och testar några olika sorters honung, smakar på pollen, bibröd och kanske en drönarkaka.

Klädsel
Klä dig i långbyxor och stövlar. Du får låna bioverall och handskar.

Dag och tid
Lördag 29 maj, kl 14.00-16.00
Plats: Åkersberga (samlingsplats meddelas i kallelsen).

Bra att veta
Antal deltagare är begränsat till sex personer.
Vi skickar kallelse/faktura via e-post.

Kursledare
Maj Östberg Rundquist, biodlare med lång erfarenhet.

Alla våra kursledare är erfarna, engagerade och uppdateras kontinuerligt genom SV utbildningsprogram.

Covid-19 restriktioner
Vi följer Folkhälsomyndigheten och kommuners restriktioner samtidigt som vi värnar om våra deltagares behov av möte, rörelse samt utveckling. Alla våra kurser genomgår Folkhälsomyndighetens riskbedömning för att säkerställa din och vår personals säkerhet och hälsa.

Om det kommer skärpta restriktioner gällande Covid-19 innan kursstart som innebär att vi inte kan starta kursen som planerat förbehåller vi oss rätten att flytta fram kursstarten.

Om det kommer skärpta restriktioner gällande Covid-19 under pågående kurs förbehåller vi oss rätten att antingen flytta fram enstaka tillfällen, övergå till digital verksamhet alternativt vara utomhus.

Rabatt och tillgodo
För att få ta del av en rabatt eller tillgodo behöver du skriva aktuell rabattkod eller tillgodo i rutan för meddelande vid anmälan.
Rabatt eller tillgodo kan ej ges i efterhand när anmälan är genomförd.