Djur, natur & miljö

Kursen vänder sig till dig som har gått nybörjarkurs i biodling och vill fördjupa dina kunskaper. Fortsättningskursen i biodling öppnar upp för samtal och diskussioner. Efter att bina har flyttat in i hem-bigården, brukar det uppstå nya och andra frågor än på nybörjarkursen. Kursen ombesörjer framförallt Utökning, svärmförebyggande åtgärder, avläggarbildning, bihälsa, stöd- och drivfodring. Vi träffas vid fyra tillfällen.
17/2-21 Övervintring och tidig vår
22/4-21 Maj månad
6/5 -21 Juni månad
19/8 -21 Slutskattning och invintring

Vi skickar kallelse och faktura innan kursstart.