Djur, natur & miljö

Vi lär dig grunderna och vad som behövs för att starta ett bisamhälle.

Biodling är en hobby och miljönytta som är enklare än man tror. Kursen innehåller både teori och praktik med besök i bigården.

Nybörjarkurs
• Grunderna för att komma igång som biodlare
• Samspelet i naturen och årstiderna
• Mat, vatten och tillsyn
• Utrustning för bin och biodlare
• Att slunga och hantera honung

Dag och tid
Tisdagar varannan vecka. Efter sommaruppehåll avslutas kursen i augusti då honungen slungas. 27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 22/6 och 10/8 Kl. 18:30-21:00

Plats
Åkersberga (samlingsplats meddelas i kallelsen).

Förkunskaper
Inga förkunskaper krävs.

Bra att veta
Antal deltagare är begränsat till sex personer.
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten via e-post.
Alla deltagare får ett exemplar av boken “Mina första år som biodlare” vilket är kursens studiematerial.

Kursledare
Maj Östberg Rundquist, biodlare med lång erfarenhet.
Alla våra kursledare är erfarna, engagerade och uppdateras kontinuerligt genom SV utbildningsprogram.

Covid-19 restriktioner

Vi följer Folkhälsomyndigheten och kommuners restriktioner samtidigt som vi värnar om våra deltagares behov av möte, rörelse samt utveckling. Alla våra kurser genomgår Folkhälsomyndighetens riskbedömning för att säkerställa din och vår personals säkerhet och hälsa.

Om det kommer skärpta restriktioner gällande Covid-19 innan kursstart som innebär att vi inte kan starta kursen som planerat förbehåller vi oss rätten att flytta fram kursstarten.

Om det kommer skärpta restriktioner gällande Covid-19 under pågående kurs förbehåller vi oss rätten att antingen flytta fram enstaka tillfällen, övergå till digital verksamhet alternativt vara utomhus.

Rabatt och tillgodo
För att få ta del av en rabatt eller tillgodo behöver du skriva aktuell rabattkod eller tillgodo i rutan för meddelande vid anmälan.
Rabatt eller tillgodo kan ej ges i efterhand när anmälan är genomförd.