Biodling för nybörjare i Huddinge

10 tillfällen varav 5 teorilektioner, 1 studiebesök och 4 praktiklektioner.

Kursen ger i Huddinge centrum fem lektioner grundlig teoretisk kunskap. Fyra praktiska lektioner i binas utveckling under vår- och försommar i föreningsbigården. Därefter möjlighet i öppet hus i föreningsbigården Sundby varje onsdag 18:00-20:00 följa binas arbete under hela sommaren.

Du lär dig
• Biodlingens utveckling
• Biodling som hobby
• Biodlarens utrustning, tre viktiga val
• Året runt i bigården
• Honungshantering, Vax, Pollen, Propolis

• Studiebesök hos yrkesbiodlare med redskapshandel

• Praktiklektioner i föreningsbigård - Vårundersökning
• Praktiklektioner i föreningsbigård - Dags för skattlåda
• Praktiklektioner i föreningsbigård - Avläggarbildning
• Praktiklektioner i föreningsbigård - Binas sjukdomar och fiender

Bra att veta
• Studiehandbok: Boken Bin till nytta och nöje, kostnad tillkommer
• Länkar till instruktionsfilmer för en livfull inlärning som kan användas fritt via youtube.com/alltombiodling
• Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten via e-post.
• Kursansvarig SV Daniel Törner

Kursledare
Johann Lang och Hans Samland