Bokföring fortsättning

Bokföring fortsättning

Ekonomi

Kursen är en fortsättning på Del 1 Grund med introduktion och praktiskt handhavande av bokföringen i programmet Visma administration 500.


Vi fortsätter med periodiseringar, dokumentation, bokslut och analys med fördjupning av löneredovisning, automatkontering och bokslutstablå.

Målsättningen med genomförd utbildning är att kunna sköta den dagliga ekonomiadministrationen.

Nivå/ Förkunskaper
Förkunskap motsvarande Del 1 Grundkurs

Ledare
Carl Rumenius

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten.