Dans


Under påsklovet möts deltagare och danslärare under två dagar för att uppleva dansglädje, finna gemenskap och känna riktig lägerkänsla!
Förmiddagen delas upp i två pass där första delen är en ösig jazzdansklass och andra delen är en skapande klass där du får öva dig i att improvisera och skapa egen dans utefter egna idéer och upplevelser.
Alla danssugna är välkomna!

NIVÅ/ FÖRKUNSKAPER
Du behöver inte ha några förkunskaper, enbart viljan att lära dig nytt!

ÅLDER
Barn födda 2007-2009

DU LÄR DIG
• Kroppsmedvetenhet och Koordination
• Musikalitet
• Dansgrunder inom flera olika dansstilar
• Uttryck: att förmedla energi till en publik
• Koreografi: att memorera och uttrycka rörelsesekvenser
• Kreativitet och eget skapande: att skapa egna rörelser

Covid-19 restriktioner
Vi följer Folkhälsomyndigheten och kommuners restriktioner samtidigt som vi värnar om våra deltagares behov av möte, rörelse samt utveckling. Alla våra kurser genomgår Folkhälsomyndighetens riskbedömning för att säkerställa din och vår personals säkerhet och hälsa.


Dag och tid
Måndag-Tisdag kl. 13.00-15.30


För mer information kontakta veronica.bergan@sv.se