Dator grundkurs Windows 10 för 55+

Dator grundkurs Windows 10 för 55+

Data & IT

Du behöver inga förkunskaper i data, för att gå den här kursen.

Vi lär oss att hantera en dator från grunden, så att du kan bygga på dina kunskaper med fortsättningskursen Dator 2.

Bland annat tränar vi på att hantera datamusen, att skriva en enkel text i ordbehandlaren Word och lär oss kopiera, flytta text och bilder.
- Vi går igenom grunderna i hur vi hanterar Windows med dess fönster och dialogrutor.
- Vi flyttar text och bilder mellan olika Windowsprogram.
- Vi går igenom hur man besöker olika hemsidor på Internet.
- Vi använder Windows 10.

Förkunskaper:
Du behöver inga förkunskaper i data. Men du bör ha en dator hemma.

Material:
Ledarens egna material 150 kr tillkommer.

Utvecklingsmöjligheter:
Dator 2 Windows 10 55+:
Du fördjupar och befäster dina grundkunskaper i Windows, Word och Internet. Vi redigerar text med hjälp av funktionerna kopiera, flytta, radera och formaterar text med tecken-, styckeformatering och vi infogar bilder i Word dokument och mycket mera.

Kursledare
Våra kursledare genomgår SVs pedagogiska grundkurs och erbjuds kontinuerligt att delta i vårt interna utbildningsprogram.

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten.