Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Vi finns för dig!
Gruppen är för dig som har en demenssjukdom
och vill träffa andra i samma situation.

Bli en del av gruppen Demensträffen i Södertälje!
Vi träffas på måndagar klockan 11.00 till 12.30 på Wendela Hebbes hus.

Det kan vara värdefullt att lära dig mer om sjukdomen.
Vi hittar nya vägar för att hantera livet
både idag och i framtiden.

Vi utgår från materialet "Att slippa göra resan ensam".
Materialet är framtaget i samarbete mellan
Studieförbundet Vuxenskolan och Demensförbundet.

Träffen är i samarbete med Villa Drömkåken.

Cirkelledare är Lena Kock.
Telefon 070 544 83 48
lena.kock@villadromkaken.se

Mejla mig om frågor kring anmälan.
Anton Ljungh
anton.ljungh@sv.se