Språk

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens kring tolkning vid sjukvård med inriktning på diabetes, hjärt-kärlsjukdomar.

Beskrivning
Kursen är praktisk med genomgångar och övningar för att ge dig ett helhetsperspektiv på hur skador och sjukdomar påverkar människans kropp. Även kunskap om vanligt förekommande terminologi inom diabetes, hjärt-kärlsjukdomar som du ställs inför som verksam sjukvårdstolk.

• Anatomi
• Organsystem och kroppens funktion
• Medicinsk terminologi och fackuttryck
• Diabetes dess orsak, symptom och behandling
• Hjärt-kärlsjukdomar dess orsak, symptom och behandling

Kursledare Ismail Kamil.

Kursdatum/tid: fre7/10 16-00-20.00, lör 8/9 9.00-18.00, sön 9/9 9.00-15-00.

Kursen genomförs på distans via Zoom.
Ledaren meddelar via mail när länken skickas ut.

Behörighet
För dig som är verksam, utbildad eller auktoriserad tolk.
Du som har ett tolknummer lämna det i rutan för meddelande vid anmälan.

Antagning
Som huvudregel för denna kurs använder vi principen anmälningsdatum, men med följande prioriteringsordning.

1. Grundutbildade tolkar
2. Övriga tolkar

Om oss
Vi har utbildat tolkar sedan 2006 och har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar med professionella lärare.
Alla våra tolkutbildningar och tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du frågor, så tveka inte att höra av dig till marina.carlsson@sv.se