Beteendevetenskap, Funktionsnedsättning

Tyresö kommun anordnar i samarbete med föreningen Attention under hösten en kurs för föräldrar som har barn med NPF-diagnos. Här finns möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär, samt att ge varandra stöttning i de utmaningar som vardagen kan innebära.
Här får föräldrar träffa andra föräldrar som har barn med NPF-diagnos. Ni kan utbyta erfarenheter och kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Vi använder oss av materialet ”Du är inte ensam” som innefattar alla NPF-diagnoser.
Start: onsdag den 20 oktober kl 10-12:15 (uppehåll v44)
Tillfällen: 6 tillfällen
Plats: meddelas senare. Vi planerar för fysiska träffar men ställer om till digitalt om det krävs. Om du har svårt att vara med fysiskt så finns möjlighet att vara med digitalt.