Beteendevetenskap

I denna cirkel får föräldrar träffa andra genom en distans studiecirkel i liknande situation och utbyta erfarenheter och kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Vi vill fånga upp föräldrars önskan om att träffa andra i en liknande situation samt erbjuda erfarenhetsutbyte och återhämtning.
Det övergripande målet med studiecirkeln är att stötta föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom, även andra NPF diagnoser kan beröras.

Vi håller kursen online på plattformen "Workplace" genom konferenssamtal och samtal i gruppen.

Med utgångspunkt från nationell strategi för föräldraskapsstöd, skyddsfaktorer och behov av strukturerade föräldraskapsprogram för anhöriga till barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), kommer denna studiecirkel bli ett komplement till det kommunala föräldraskapsstöd som erbjuds i Haninge idag.


Dag och tid
Online, fredagar 1 dag i veckan.
Start 3 Maj

Bra att veta
Kursen är gratis.
4 online träffar och 2 fysiska träffar hos Studieförbundet Vuxenskolan på Handenterminalen 2.
Frågor och material läggs upp i gruppen.

Vi skickar kallelse innan kursen startar.

Fyll i telefonnummer och
mail så vi kan nå er.
Ange även ålder på ditt barn.

I samverkan med>
Attention Haninge/Tyresö
Haninge kommun