Beteendevetenskap, Funktionsnedsättning

Här får föräldrar träffa andra föräldrar som har ett barn med NPF diagnos. Ni kan utbyta erfarenheter och kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Vi vill fånga upp föräldrarnas önskan om att träffa andra i en liknande situation samt erbjuda erfarenhetsutbyte och återhämtning.

Vi använder oss av materialet " Egen styrka" från Attention. Det övergripande målet med studiecirkeln är att stötta föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom.


Dag och tid
Start: 28 Augusti klockan 18.00-20.15
Tillfällen: 28/6, 4/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10
Adress: Studieförbundet Vuxenskolan, Handenterminalen 2 plan 8.

Bra att veta
6 träffar, kallelse skickas till dig innan kursstart.
Anmäl dig här på hemsidan

Fyll i telefonnummer och mail så vi kan nå er.
Ange även ålder på ditt barn samt vilken kommundel du bor i.

I samverkan med>
Attention Haninge/Tyresö
Haninge kommun

Med utgångspunkt från nationell strategi för föräldraskapsstöd, skyddsfaktorer och behov av strukturerade föräldraskapsprogram för anhöriga till barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), kommer denna studiecirkel bli ett komplement till det kommunala föräldraskapsstöd som erbjuds i Haninge idag.