Beteendevetenskap, Funktionsnedsättning

Nu kan du som förälder träffa andra föräldrar i liknande situation. Genom en webb baserad studiecirkel kan ni utbyta erfarenheter och kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vad det innebär. Vi vill fånga upp er önskan om att träffa andra i en liknande situation för att erbjuda erfarenhetsutbyte och återhämtning.
Ni kommer följa materialet "Egen styrka" från Attention med inslag från exempelvis "Du är också viktigast" för att få lära er så mycket som möjligt men samtidigt få prata om det som ni funderar på.

Vi håller kursen online genom konferenssamtal och samtal i gruppen.

Dag och tid
Online, fredagar 1 dag i veckan.
Start 30 Augusti
30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10

Bra att veta
Kursen är gratis.
4 online träffar och 2 fysiska träffar hos Studieförbundet Vuxenskolan på Handenterminalen 2.
Frågor och material läggs upp i workplace gruppen.

Vi skickar kallelse innan kursen startar.

Fyll i telefonnummer och
mail så vi kan nå er.
Ange även ålder på ditt barn.

I samverkan med>
Attention Haninge/Tyresö
Haninge kommun

Med utgångspunkt från nationell strategi för föräldraskapsstöd, skyddsfaktorer och behov av strukturerade föräldraskapsprogram för anhöriga till barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), kommer denna studiecirkel bli ett komplement till det kommunala föräldraskapsstöd som erbjuds i Haninge idag.