Funktionsnedsättning

13-18 år Distanskurs
Här får föräldrar träffa andra föräldrar som har ett barn med NPF diagnos. Ni kan utbyta erfarenheter och kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Vi vill fånga upp föräldrarnas önskan om att träffa andra i en liknande situation samt erbjuda erfarenhetsutbyte och återhämtning.
Vi använder oss av materialet "Egen styrka/vad är aspberger/autism" med det övergripande målet att stötta föräldrar till barn med olika NPF-diagnoser. Vi pratar givetvis om tex ADHD också.

Start: 28 april klockan 18.00-20.15
Tillfällen: 5/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6
Vi kommer använda appen lifesize.

Du måste anmäla dig genom hemsidan eller
ringa oss 08-120 55 100.
Vi skickar kallelse innan kursen startar.

Fyll i telefonnummer och mail så vi kan nå er.
Ange även ålder på ditt/dina barn