Beteendevetenskap, Funktionsnedsättning

Här får föräldrar träffa andra föräldrar som har ett barn med NPF diagnos. Ni kan utbyta erfarenheter och kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Vi vill fånga upp föräldrarnas önskan om att träffa andra i en liknande situation samt erbjuda erfarenhetsutbyte och återhämtning.
Det övergripande målet med studiecirkeln är att stötta föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom.


Dag och tid
Start: 28 Oktober 18.00-20.15
Tillfällen: 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12
Adress: Lyckebygården
Kaptensvägen 25
136 70 Vendelsö


Bra att veta
Du måste anmäla dig genom hemsidan eller
ringa oss 08-120 55 100.
Vi skickar kallelse innan kursen startar.

Fyll i telefonnummer och mail så vi kan nå er.
Ange även ålder på ditt barn samt vilken kommundel du bor i.

I samverkan med>
Attention Haninge/Tyresö
Haninge kommun

Med utgångspunkt från nationell strategi för föräldraskapsstöd, skyddsfaktorer och behov av strukturerade föräldraskapsprogram för anhöriga till barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), kommer denna studiecirkel bli ett komplement till det kommunala föräldraskapsstöd som erbjuds i Haninge idag.