Historia & Konsthistoria

Sollentuna släktforskare -FÖREDRAG av Eva Wassén Eriksson: ”Agenter, propaganda och motståndsrörelsen”. Faktorer som påverkade Amerikaemigrationen.
Föredragen äger rum i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek om inte annat anges.
Gratis entré för Sollentuna släktforskare medlemmar, icke medlemmar 50 kr. Kaffeservering.