Historia & Konsthistoria

Sollentuna släktforskare FÖREDRAG av Gunnar Blom: ”Historiska kartor – hur hitta bynamn, gårdsnamn och ägare i Historiska kartor”.
Föredragen äger rum i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek om inte annat anges.
Gratis entré för Sollentuna släktforskare medlemmar, icke medlemmar 50 kr. Kaffeservering.