Historia & Konsthistoria

Sollentuna släktforskare FÖREDRAG av Hans Högman: ”Södermanlands regementes historia”
Föredragen äger rum i Amorinasalen, Sollentuna bibliotek om inte annat anges.
Gratis entré för Sollentuna släktforskare medlemmar, icke medlemmar 50 kr. Kaffeservering.