Trädgård, hus och hem

Vår föreläsare Bertel Norden ger råd från mångårigt trädgårdsskapande.

Avgift: 30 kr för medlem i Telgebygdens Trädgårdssällskap och 40 kr för icke medlem. Betalas på plats.

Kaffe ingår. Efter kaffepausen diskuterar vi erfarenheter och ger varandra råd från våra egna trädgårdsliv. Ta gärna med fröer för att byta eller sälja.