Djur, natur & miljö

Grundkurs i biodling. Kursen ger grundläggande kunskaper om bin och biodlarens arbetsmoment i olika faser. Kursdeltagarna ges möjlighet att skaffa bin redan första året.

Nivå/ Förkunskaper
Nybörjarkurs, inga förkunskaper krävs.
Man behöver avsätta tid för att närvara vid samtliga kurstillfällen eftersom kursen är komprimerad.

Upplägg
Kursen pågår under mars-aug 2021.
Totalt 11 tillfällen varav 4 tillfällen med praktik och 7 tillfällen med teori.

Teoripassen är på onsdagar, kvällstid och vi träffas online via Zoom de två första träffarna.
Praktiken är på helger under dagtid där vi träffas i mindre grupper i en bigård. Datum för praktiktillfällena bestäms först under vår/sommar efter vädret.

Kurslitteratur
Studiematerial kostar ca 350 kr.
"Mina första år som biodlare", som du kan köpa hos SBR på www.biodlarna.se (OBS den senaste upplagan)

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura via e-post inför kursstarten.

Dag och tid
Start: onsdag 10 mars kl 18.30-21.30
Antal: 11 tillfällen
Adress till Bigården: Schottisvägen 1, Stortorp Trångsund.
Teoriträffar: Online och Handenterminalen 2, Haninge

Online
Du kommer i god tid innan kursstarten få instruktioner om hur du loggar in på kursen och deltar på distans. För att genomföra kursen behöver du tillgång till dator, headset och internetuppkoppling.

Bra att veta
• Detta är en distanskurs som delvis hålls online.
• Länken till kursen skickas till dig innan kursen startar.
• Vi skickar kallelse/faktura via e-post inför kursstarten.

Kursen är ett samarbete med Södertörns biodlarförening och Sveriges biodlares riksförbund.

Kursledare, Owe Björkman

För mer information kontakta vår kundtjänst på 08-120 55 100.

Covid-19 restriktioner
Vi följer Folkhälsomyndigheten och kommuners restriktioner samtidigt som vi värnar om våra deltagares behov av möte, rörelse samt utveckling. Alla våra kurser genomgår Folkhälsomyndighetens riskbedömning för att säkerställa din och vår personals säkerhet och hälsa.

Om det kommer skärpta restriktioner gällande Covid-19 innan kursstart som innebär att vi inte kan starta kursen som planerat förbehåller vi oss rätten att flytta fram kursstarten.

Om det kommer skärpta restriktioner gällande Covid-19 under pågående kurs förbehåller vi oss rätten att antingen flytta fram enstaka tillfällen, övergå till digital verksamhet alternativt vara utomhus.

Rabatt och tillgodo
För att få ta del av en rabatt eller tillgodo behöver du skriva aktuell rabattkod eller tillgodo i rutan för meddelande vid anmälan.
Rabatt eller tillgodo kan ej ges i efterhand när anmälan är genomförd.