Beteendevetenskap

Här får föräldrar träffa andra föräldrar som har ett barn med NPF diagnos. Ni kan utbyta erfarenheter och kunskap om funktionsnedsättningen och vad den innebär. Vi vill fånga upp föräldrarnas önskan om att träffa andra i en liknande situation samt erbjuda erfarenhetsutbyte och återhämtning.
Det övergripande målet med studiecirkeln är att stötta föräldrar till barn med högfungerande autismspektrumtillstånd/Aspergers syndrom.

Detta är en del av föräldraskap stödet i Haninge kommun som drivs tillsammans med Attention Haninge Tyresö och Studieförbundet vuxenskola.
Studiecirkeln vänder sig till vårdnadshavare med barn i åldrarna 13-18 år och som bor i Haninge kommun.

Online
Du kommer i god tid innan kursstarten få instruktioner om hur du loggar in på kursen och deltar. För att genomföra kursen behöver du tillgång till dator, headset och internetuppkoppling.

Bra att veta:
* Detta är en distanskurs som hålls online.
* Länken till kursen skickas till dig dagen innan kursen startar.
* Vi skickar kallelse via e-post inför kursstarten.