Hälsa & välbefinnande

I denna grupp pratar vi om hur det är att vara anhörig till en närstående med psykossjukdom. Vad kan vi göra för att underlätta vår vardag och vad kan vi göra för oss själva så även vi mår bra? Vi utgår ifrån egna erfarenheter men kan även använda oss av studiematerial som praktisk hjälp.

Ni får bland annat utforska
• prova olika verktyg som läkande skrivande
• mindfullness,
• träffa sakkunniga.
Vi formar tillsammans studiecirkelns innehåll.


Bra att veta
Ni måste anmäla er till studiecirkeln.
Gruppen passar alla över 18 år.
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten.

Denna kurs är gratis och i samverkan med Botkyrka anhörigkonsulenter