Pedagogik

Vi söker dig som vill leda träffar med föräldrar till barn med någon form av NPF.
Senare under 2021 kommer vi att starta en utbildning till dig i vårt program som innehåller kunskap om de olika diagnoserna, strategier och hjälpmedel men framförallt redskap till föräldrarna att känna sig tillräckliga i sitt föräldraskap.
Föräldrar till barn och ungdomar mellan 3-18 år behöver få känna att de inte är ensamma. Att få styrka att stötta sina barn men också att kunna se det styrkor deras barn har.
De flesta barn lyckas även om de kanske inte tar den lättaste vägen.
Att få reda på sina rättigheter och skyldigheter är också viktigt i samhällets djungel.
Om du har en grundläggande kunskap om NPF, antingen som anhörig själv eller kanske med egen diagnos.
Du kanske arbetar med vår målgrupp. Gör då en intresseanmälan här så återkommer vi under 2021 hur vi kommer att gå vidare.
Arvode kommer att betalas för träffarna som du leder efter utbildningen.

Detta är ett samarbete mellan Attention Haninge Tyresö, Haninge kommun samt Studieförbundet Vuxenskolan

Du lär dig om
• Folkbildning
• Pedagogik
• Att leda studiecirkel
•Kunskap om de olika diagnoserna, strategier och hjälpmedel
•Redskap till föräldrarna att känna sig tillräckliga i sitt föräldraskap

Frågor
Kontakta: Inger Ottosson på 0723101102 kvällstid eller inger@attention-haninge-tyreso.se

Detta är endast en intresseanmälan och inte bindande!