Djur, natur & miljö

Jägarexamen ger en bred kunskap om viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer.

Jägarexamen är obligatorisk för dem som vill skaffa sig jaktvapen, och har hela tiden varit grundutbildningen för dem som avser att avlägga jägarexamen.

Jakten i Sverige varierar mycket över landet, från hav, kust och slättland till skog och fjäll.

Upplägg
Cirkeln riktar till en början in sig på den teoretiska delen som omfattar artkännedom om vilt, jakt, lagar, vapen, hundar, ekologi osv. Stor tyngd läggs på säker vapenhantering. 2-5 cirkelträffar sker på skjutbana (lördagar el söndagar) och där tillkommer kostnad för ammunition och lerduvor.

Kursen pågår under hösten och fortsätter under vårterminen.

Slutligen kommer tillfälle att ges för avläggande av jägarexamensprov vilket kostar ca 1000 kr inklusive högviltsprov.

Det är önskvärt att fler tjejer vill deltaga. Om det skulle vara så att vi får ihop många tjejer så kan vi få igång en tjejgrupp.

petra.alagas@sv.se eller ring 08-120 55 128