Djur, natur & miljö

Jägarexamen
Jägarexamen är obligatorisk för dem som vill skaffa sig jaktvapen, och har hela tiden varit grundutbildningen för dem som avser att avlägga jägarexamen.
Jakten i Sverige varierar mycket över landet, från hav, kust och slättland till skog och fjäll. Cirkeln riktar till en början in sig på den teoretiska delen.
Kursen pågår under hösten och fortsätter under vårterminen. Slutligen kommer tillfälle att ges för avläggande av jägarexamensprov vilket kostar ca 1000 kr inklusive högviltsprov.
Det är önskvärt att fler tjejer vill deltaga. Om det skulle vara så att vi får ihop många tjejer så kan vi få igång en tjejgrupp.

Upplägg
• Teori om vilt, jakt, lagar, vapen, hundar, ekologi osv.
• Stor tyngd läggs på säker vapenhantering.
• 2-5 cirkelträffar sker på skjutbana (lördagar el söndagar) och där tillkommer kostnad för ammunition och lerduvor.
• Kursen ger en bred kunskap om viltarter, lagstiftning, skytte, tillvaratagande och om olika jaktformer.

Var? När?
Falkvägen 42 i Tumba
11 november 2019 kl. 18.30 - 21.30

Kursledare
Jan Andersson