Hantverk & konst

Akryl, akvarell, olja, teckning.
Nybörjare och erfarna kan delta.
Ingen cirkelledare men alla hjälps åt
och delger av sina kunskaper.
Kostnad för material tillkommer.

För mer info Ingrid Petersson tf: 08-712 06 91
ingrid7pet@gmail.com