Hantverk & konst

Kursen är för dig som är nybörjare, för dig som vill ta upp din knyppling igen eller få ny inspiration i en grupp med knypplare på olika nivåer.

Vi knypplar Vadstenaknyppling och fri knyppling.

Nivå/ Förkunskaper
Nybörjare/ fortsättning

Upplägg
Vi knypplar på olika nivåer i fri knyppling eller Vadstenaknyppling.

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten.

För mer information om kursen, mejla petra.alagas@sv.se eller ring 08-120 55 128