Beteendevetenskap, Språk, Musik, teater

Denna kurs ger dig en övergripande bild av teaterskådespelets grunder och gör verklighet av din sceniska nyfikenhet. Du tränar dig i konsten att utrycka olika känslor och sinnesstämningar och utveckla det. Första språk: kurdiska. Andra språk: arabiska och svenska. För barn och ungdomar mellan 11 och 20 år gamla.

Innehåll
Kursen inleds med grupp- och samarbetsövningar för att skapa grundtrygghet i gruppen och ge dig en stabil plattform att utgå ifrån.
Du lär dig grundläggande metoder och skådespelartekniker och övar dig i att kommunicera olika känslouttryck med hjälp av din kropp, röst och ansikte.
Du arbetar vidare med enklare dramaövningar som varvas med lekfulla improvisationsövningar och kortare teaterscener som stimulerar din fantasi och förmåga till kreativitet.
Du tränas i att läsa av olika situationer för att kunna anpassar din insats och blir en del i det kommunikativa samspelet.
Du utvecklar dina kunskaper inom skådespeleri, testar olika sätt att spela teater.

• Tillits- och samarbetsövningar
• Koncentrationsövningar
• Samspel med andra
• Grundläggande rörelse och kropps utryckningar
• Röstträning
• Enklare dramaövningar
• Korta teaterscener
• Improvisationsövningar

Bra att veta
• Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten via e-post.

Dag och tid: onsdagar kl. 17:30 till 19:00
Antal: 12 gånger
Var: Skogås skola (aulan)

Kursledare
Halmat Mohammad, skådespelare och teaterlärare. Har mångårig erfarenhet av att arbeta med scenkonstnärlig verksamhet i olika former.
Alla våra kursledare är erfarna, engagerade och uppdateras kontinuerligt genom SV utbildningsprogram.