Musik, teater

Kurs i sång med orientalisk inriktning.
Den inriktar sig både till nybörjare och den med viss erfarenhet och som vill skaffa mer kunskap i att använda rösten som instrument.

Du lär dig:
• Grunderna för sångteknik.
• Tonkontroll.
• Att sjunga efter noter och på gehör.

Bra att veta:
• Kursen förutsätter ingen förkunskap i ämnet.
• Ingen utrustning krävs.

Dag och tid: onsdag 6 november kl. 18-19.30.
Antal: 5 deltagare.
Var: Handenterminalen 2, Handen.

Kursledare:
Ghiath Almoutaem har studerat sång på Ornina Institut och det högre musikinstitutet i Damaskus. Han har sex års erfarenhet inom musikbranschen. Ghiath skapar även egen musik i egen studio. Alla våra kursledare är erfarna, engagerade och uppdateras kontinuerligt genom SV utbildningsprogram.

Obs, kursen är på arabiska.