Musik, teater

Kurs i sång med orientalisk inriktning

Den riktar sig till dig som vill lära grunderna och utveckla rösten som instrument. Kursen är på arabiska.

Du lär dig:
• Att sjunga flexibelt och nyanserat.
• Grunderna för röstteknik.
• Tonkontroll.
• Att sjunga efter noter och på gehör.
• Uppvärmning och andningsteknik.

Bra att veta:
• Kursen kräver inga förkunskaper men förutsätter deltagarens intresse och engagemang.
• Ingen utrustning krävs.

Kursledare:
Ghiath Almoutaem har studerat sång på Ornina Institut. Han har sju års erfarenhet inom musikbranschen. Ghiath skapar även egen musik i egen studio.
Alla våra kursledare är erfarna, engagerade och uppdateras kontinuerligt genom SV:s utbildningsprogram.